КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗНАМ’ЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

Напам 'ять 


Інші книги з цього розділу:
МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА
ВАМИМАПЕПИЕ

 
 
 
ЕСТЕТИКА Навчальний посібник

ЕСТЕТИКА Навчальний посібник
У навчальному посібнику на ґрунті останніх досягнень сучасного гуманітар- ного знання та широкого фактологічного матеріалу розкривається історичний шлях естетики, сутність її категоріально-понятійного апарату. Детально висвіт- люються сутність мистецтва як соціального явища, його структура та особливос- ті історичного буття, зокрема у контексті української культури зламу XX–XXI ст., а також сенс і структура естетичної культури особистості. Розраховано на студентів неспеціалізованих вищих навчальних закладів і широке коло зацікавлених читачів.

 
 
 
Основи здоров'я

Основи здоров'я
Підручник

 
 
 
Категорії