КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗНАМ’ЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

Візитка школи

     Комунальний заклад "Знам’янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради" є закладом для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку - єдиний заклад в області, що має можливість надати медичну допомогу та реабілітацію для дітей хворих на дитячий церебральний параліч та інші вади опорно-рухового апарату.

Школа дає можливість отримати освіту без відриву від лікування.

 

      Заснована у 1964 році. 

 

    В нашій школі учні мають можливість отримати повну середню освіту на базі 12 класів, та неповну середню освіту на базі 10 класів з отриманням документів державного зразка.

 

 

Загальні відомості про навчальний заклад:

 

 • повна назва навчального закладу -  комунальний заклад "Знам’янська  спеціальна школа Кіровоградської обласної ради";
 • форма власності -  комунальна;
 • юридична адреса навчального закладу : 27406, вул. Віктора Голого, 89, місто Знам’янка, Кіровоградська область;
 • мова виховання та навчання  - українська;
 • кількість вихованців у навчальному закладі  – 171.

     

     Головною метою спецшколи є задоволення потреб дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку у загальній освіті, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально–психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, громадської позиції.

 

    Головним завданням спеціальної школи є:

 

 • забезпечення права громадян на освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і  звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового  світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування  політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного  здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • виховання морально, фізично та психічно здорового покоління;
 • забезпечення корекційної спрямованості  навчально-виховного процесу, подолання порушень психічного і фізичного розвитку пізнавальної сфери, розвиток і коригування порушень аналізаторів та мовлення учнів;
 • розвиток в учнів збережених аналізаторів, формування компенсаторних навичок, які б сприяли соціальній реабілітації, адаптації і до практичної діяльності та інтеграції в суспільстві;
 • створення умов для оволодіння  учнями системи знань про природу, суспільство, людину;
 • створення максимально сприятливих умов для самовираження особистості у різних видах діяльності, розкриття її нахилів, здібностей;
 • вироблення у молоді усвідомлення громадської позиції, почуття власної гідності, готовності до праці, відповідальності за свої дії.

 

 

Відомості про контингент та рух учнів

      У 2016-2017 н. р. в школі працює 24 класи (12 загальноосвітніх класів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 12 спеціальних класів для дітей зі складними вадами (розумово відсталих з порушеннями опорно-рухового апарату) і одна дошкільна група для дітей з психофізичними вадами. Створено 15 виховних груп.  

     Із загальної кількості учнів 55 дітей є інвалідами, навчаються згідно висновків Кіровоградської обласної психолого-медико-педагогічної комісії за станом здоров’я за індивідуальною формою навчання - 10 учнів. З них 2 учня зі збереженим інтелектом навчаються за  індивідуальними програмами, складеними на основі програм загальноосвітніх класів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, та 8 -  за  індивідуальними програмами, складеними на основі програм для спеціальних класів для дітей зі складними вадами (для розумово відсталих дітей з порушеннями опорно-рухового апарату).

    У школі-інтернаті навчаються 19 учнів з категорії дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування та дітей, що знаходяться під опікою, 52 дітей-інвалідів, які перебувають у школі, 3 дітей-інвалідів, які проживають у Знам’янському будинку-інтернаті ІІІ-VІ профілю також навчалися за індивідуальною формою навчання.